Hypo-Secure

Een schuldsaldoverzekering wordt onderschreven binnen het kader van een hypothecaire lening. Bij het overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de lening, betaalt de maatschappij het saldo van de schuld op dat ogenblik aan de kredietverstrekker. M.a.w. bij overlijden van de verzekerde tijdens de duurtijd van de lening wordt de lening in 1 keer door Patronale Life afbetaald.

 

Opgelet: dit product is niet meer verkrijgbaar bij Patronale Life. De voorwaarden op het moment van onderschrijven van de polis blijven van kracht.

U kan kiezen uit 2 tariefprogramma's :

  • Hypo-Secure Life : voor niet-rokers
  • Hypo-Secure Affinity : voor rokers

Naast de verzekering bij overlijden heeft u bij Patronale Life ook de mogelijkheid een bijkomende dekking aan te vragen bij permanente invaliditeit. Mocht u slachtoffer worden van een ongeval waardoor u niet meer in staat bent te werken, betaalt Patronale Life de volledige nog openstaande schuld bij uw kredietverstrekker. U hoeft zich dan geen zorgen meer te maken over uw maandelijkse aflossingen.

Segmentatiecriteria

Om u een verzekeringspolis te kunnen aanbieden, moet Patronale Life het te verzekeren risico analyseren. Dit risico bepaalt immers of u een polis kan worden aangeboden en aan welke voorwaarden. Hiervoor worden enkele criteria gehanteerd, segmentatiecriteria genaamd. U vindt deze hiernaast.