Boutique

 • U wilt beleggen in verschillende Tak 23-fondsen?
 • U wilt uw belegging in Tak 21 combineren met een Tak 23-fonds?
 • Uw beleggersprofiel laat toe om wat meer risico te nemen?

 

  Dan is Boutique een geschikt verzekeringsproduct voor u !

Enkele belangrijke kenmerken van Boutique op een rijtje:

 

 • de optie om te kiezen voor een veilig en vast rendement (Tak 21) in combinatie met een potentieel hoger rendement (Tak 23)
 • het contract kan afgesloten worden op naam van 2 verzekeringnemers (en voor 2 verzekerden)
 • intekenen kan vanaf 15.000 euro
 • bijstortingen zijn mogelijk vanaf 5.000 euro
 • binnen het contract kan de verzekeringnemer beleggen in een aantal Interne Collectieve Fondsen die door de maatschappij beschikbaar worden gesteld
 • de verzekeringnemer kan bij aanvang van het contract, in samenspraak met zijn makelaar en in overeenstemming met zijn beleggersprofiel, de samenstelling van zijn contract vrij bepalen
 • de verzekeringnemer kan op ieder ogenblik switchen tussen de aangeboden Tak 23-fondsen
 • gedeeltelijke afkopen zijn mogelijk

 

Onze fondsen

Hieronder vindt u de lijst van de interne collectieve beleggingsfondsen die wij aanbieden binnen het product Boutique.

Ieder fonds krijgt een score van 1 tot 7 die het marktrisico aangeeft. Dat is het risico dat de waarde van de activa waarin het investeert zoals aandelen en obligaties schommelt. De bewegingen kunnen zowel positief als negatief zijn. (Bron)

Daarbovenop wordt aan elk fonds drie andere categorieën toegewezen die als doel hebben de verbetering van de transparantie op de markt voor duurzame beleggingsproducten:

 • Categorie A: Er wordt belegd in economische activiteiten die bijdragen aan een milieudoelstelling volgens gedetailleerde wettelijke criteria. (ESG Taxonomy)
 • Categorie B: Er wordt belegd in economische activiteiten die bijdragen aan een milieudoelstelling en/of aan een sociale doelstelling die algemener werden gedefinieerd door de wetgever. (Sustainable Finance Disclosure Regulation-categorie of SFDR)
  Onderliggend wordt hier een onderscheid gemaakt tussen drie subcategorieën:
  • ​Artikel 6: Fondsen zonder duurzaamheidsscope
  • Artikel 8: Fondsen die milieu- of sociale kenmerken bevorderen (lichtgroen)
  • Artikel 9: Fondsen die duurzaam beleggen als doelstelling hebben (donkergroen)
 • Categorie C: Bij de beleggingsbeslissingen wordt rekening gehouden met de belangrijkste ongunstige effecten die deze kunnen hebben op ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken; eerbiediging van de mensenrechten; bestrijding van corruptie en omkoping. (Principal Adverse Impact of PAI)

De documentatie met betrekking tot de verzekeringsfondsen is onder voorbehoud van verdere informatie aan te leveren door de fondsenbeheerders i.v.m. duurzaamheid als gevolg van de nieuwe transparantievereisten onder de Verordening EU 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (“SFDR”).

Fondsen

Fonds Risicoklasse Taxonomie SFDR PAI
PL Robeco QI Global Dynamic Duration 2 Art. 8 Meer info ›
PL Belfius Plan Low 2 Art. 6 Meer info ›
Patronale Life Cash Fund 2 Nee Art. 8 Nee Meer info ›
PL Invesco Euro Bond 2 Art. 8 Meer info ›
PL Invesco Euro Short Term Bond 2 Art. 8 Meer info ›
PL DPAM L Global Target Income B 3 Art. 6 Meer info ›
PL DNCA Invest Evolutif 3 Art. 8 Meer info ›
PL PTAM Global Allocation UI 3 Art. 6 Meer info ›
PL Flossbach von Storch Multiple Opportunities II 3 Art. 8 Meer info ›
PL MercLin Patrimonium 3 Art. 8 Meer info ›
PL Robeco Multi Asset Income 3 Art. 6 Meer info ›
PL Carmignac Sécurité 3 Art. 6 Meer info ›
PL M&G Conservative Allocation 3 Art. 8 Meer info ›
PL Belfius Plan High 3 Art. 6 Meer info ›
PL DPAM Bonds Corporate High Yield 3 Art. 6 Meer info ›
PL T Rowe Price Emerging Markets Bond 3 Art. 8 Meer info ›
PL Dierickx Leys Fund I Balance 3 Art. 8 Meer info ›
PL DNCA Invest Eurose 3 Art. 8 Meer info ›
PL Belfius Plan Medium 3 Art. 6 Meer info ›
PL T Rowe Price Global Focused Growth Equity 4 Art. 8 Meer info ›
PL RAM Emerging Markets Equities 4 Art. 8 Meer info ›
Global Investment Research Value Fund 4 Art. 6 Meer info ›
PL Carmignac Patrimoine A 4 Art. 8 Meer info ›
PL Invesco Pan European Equity Income 4 Art. 8 Meer info ›
Market Neutral Alpha 4 Art. 8 Meer info ›
PL Ethna Aktiv E 4 Art. 8 Meer info ›
PL Varenne Valeur 4 Art. 6 Meer info ›
PL DPAM Invest B Equities Euroland B 4 Art. 6 Meer info ›
PL Robeco BP Global Premium Equities 4 Art. 8 Meer info ›
All In One Fund 4 Art. 6 Meer info ›
PL Invesco Pan European High Income 4 Art. 8 Meer info ›
Reactive Return 100/60 4 Art. 6 Meer info ›
PL Belfius Plan Equities 4 Art. 6 Meer info ›
PL Vector Flexible 4 Art. 6 Meer info ›
PL Robeco QI Global Conservative Equities 4 Art. 8 Meer info ›
Global Alternative Fund 4 Art. 6 Meer info ›
PL Nordea Global Climate and Environment Fund 4 Nee Art. 9 Ja Meer info ›
PL Future Stability 4 Art. 6 Meer info ›
PL Invesco Pan European Structured Equity 4 Art. 8 Meer info ›
PL MercLin Global Equity 4 Art. 8 Meer info ›
PL Real Estate Fund 5 Art. 6 Meer info ›
PL Vector Navigator 5 Art. 6 Meer info ›
PL LT Funds European General C 6 Art. 6 Meer info ›
PL Share Gold 7 Art. 6 Meer info ›

Fonds

Fonds Classe de risque Taxonomie SFDR PAI
PL Robeco QI Global Dynamic Duration 2 Art. 8 Plus d'infos ›
PL Belfius Plan Low 2 Art. 6 Plus d'infos ›
Patronale Life Cash Fund 2 Nee Art. 8 Nee Plus d'infos ›
PL Invesco Euro Bond 2 Art. 8 Plus d'infos ›
PL Invesco Euro Short Term Bond 2 Art. 8 Plus d'infos ›
PL DPAM L Global Target Income B 3 Art. 6 Plus d'infos ›
PL DNCA Invest Evolutif 3 Art. 8 Plus d'infos ›
PL PTAM Global Allocation UI 3 Art. 6 Plus d'infos ›
PL Flossbach von Storch Multiple Opportunities II 3 Art. 8 Plus d'infos ›
PL MercLin Patrimonium 3 Art. 8 Plus d'infos ›
PL Robeco Multi Asset Income 3 Art. 6 Plus d'infos ›
PL Carmignac Sécurité 3 Art. 6 Plus d'infos ›
PL M&G Conservative Allocation 3 Art. 8 Plus d'infos ›
PL Belfius Plan High 3 Art. 6 Plus d'infos ›
PL DPAM Bonds Corporate High Yield 3 Art. 6 Plus d'infos ›
PL T Rowe Price Emerging Markets Bond 3 Art. 8 Plus d'infos ›
PL Dierickx Leys Fund I Balance 3 Art. 8 Plus d'infos ›
PL DNCA Invest Eurose 3 Art. 8 Plus d'infos ›
PL Belfius Plan Medium 3 Art. 6 Plus d'infos ›
PL T Rowe Price Global Focused Growth Equity 4 Art. 8 Plus d'infos ›
PL RAM Emerging Markets Equities 4 Art. 8 Plus d'infos ›
Global Investment Research Value Fund 4 Art. 6 Plus d'infos ›
PL Carmignac Patrimoine A 4 Art. 8 Plus d'infos ›
PL Invesco Pan European Equity Income 4 Art. 8 Plus d'infos ›
Market Neutral Alpha 4 Art. 8 Plus d'infos ›
PL Ethna Aktiv E 4 Art. 8 Plus d'infos ›
PL Varenne Valeur 4 Art. 6 Plus d'infos ›
PL DPAM Invest B Equities Euroland B 4 Art. 6 Plus d'infos ›
PL Robeco BP Global Premium Equities 4 Art. 8 Plus d'infos ›
All In One Fund 4 Art. 6 Plus d'infos ›
PL Invesco Pan European High Income 4 Art. 8 Plus d'infos ›
Reactive Return 100/60 4 Art. 6 Plus d'infos ›
PL Belfius Plan Equities 4 Art. 6 Plus d'infos ›
PL Vector Flexible 4 Art. 6 Plus d'infos ›
PL Robeco QI Global Conservative Equities 4 Art. 8 Plus d'infos ›
Global Alternative Fund 4 Art. 6 Plus d'infos ›
PL Nordea Global Climate and Environment Fund 4 Nee Art. 9 Ja Plus d'infos ›
PL Future Stability 4 Art. 6 Plus d'infos ›
PL Invesco Pan European Structured Equity 4 Art. 8 Plus d'infos ›
PL MercLin Global Equity 4 Art. 8 Plus d'infos ›
PL Real Estate Fund 5 Art. 6 Plus d'infos ›
PL Vector Navigator 5 Art. 6 Plus d'infos ›
PL LT Funds European General C 6 Art. 6 Plus d'infos ›
PL Share Gold 7 Art. 6 Plus d'infos ›

Fondsen waarvoor geen nieuwe inschrijvingen meer mogelijk zijn:Smoothed Diversified Return Fund REFLEX GAUGUIN 6282
Target Return 3 REFLEX GAUGUIN 6286
Quantitative Trend Following FONDS PROTECTION 33067
Aureus gold PROTECTION INVEST  33066
MAESTRO FUND 33025 REFLEX RUBENS 6280
DEXIA PLAN EQU 33010 REFLEX RUBENS 6284
FONDS GROWTH 33073 BALANCE INVEST 33068
GROWTH INVEST 33072 FONDS BALANCE 33069
PI DEXIA PLAN EQUITIES 33008 DEXIA PLAN MEDIUM 33006
REFLEX VAN GOGH 6283 REFLEX RENOIR 6281
REFLEX VAN GOGH 6287 REFLEX RENOIR 6285
DYNAMIC INVEST 33070 DB HIGH COUPON I 33018
FONDS DYNAMIC 33071 DB HIGH COUPON II 33024
DEXIA PLAN HIGH 33007 ROBECO SAFE 33043

 

Zowel bij leven als overlijden wordt de contractreserve uitgekeerd:

 • bij leven op de einddatum van het contract wordt het aantal units vermenigvuldigd met de koers op einddatum, uitbetaald aan de begunstigde(n)
 • bij overlijden wordt de opgebouwde reserve op moment van overlijden overgemaakt aan de aangewezen begunstigde(n). De mogelijkheid bestaat deze opgebouwde reserve te verhogen met een aanvullende waarborg. Bij overlijden van de verzekerde(n) wordt dan een extra vast bedrag of percentage van de gespaarde reserve uitgekeerd

 

Bovendien kan beleggen in een verzekering van het type Boutique een fiscaal gunstige keuze zijn. Er is geen roerende voorheffing op de verworven interest verschuldigd bij beleggingen binnen Tak 23. Binnen Tak 21 is er eveneens een vrijstelling van roerende voorheffing bij investeringen van langer dan 8 jaar en 1 maand en bij investeringen waarbij een aanvullende overlijdenswaarborg van minimaal 130% van de geïnvesteerde premie(s) werd onderschreven.

Tak 44

U kan het bovenstaand aanbod ook combineren met onderstaande Tak 21-producten:

Secure21 - Safe21 - Fructisafe - Starfix

 

Waarom is dit interessant?

Om een optimale spreiding te hebben van uw vermogen kan het interessant zijn om een deel van uw belegging in een Tak 21 te plaatsen met kapitaals- en rendementsgarantie. Door dit binnen een gecombineerde Tak 44-verzekering te plaatsen, kan u binnen eenzelfde polis een deel kapitaalsgarantie hebben via Tak 21 en een deel hebben waar u volop op uw rendement kan inzetten via een Tak 23, welliswaar zonder kapitaals- noch rendementsgarantie. Het aandeel Tak 21/ Tak 23 kan ook na verloop van tijd worden aangepast.

 

Interesse in ons productaanbod? Vindt hier een makelaar in uw buurt.