Contact

Patronale Life NV
Bischoffsheimlaan 33
1000 Brussel

tel:  +32 (0)2 511 60 06
fax: +32 (0)2 513 27 38

e-mail: info@patronale-life.be

Openingsuren :

Maandag tot en met donderdag van 09u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u00.
Vrijdag van 09u00 tot 12u30.

Klachten

Eventuele klachten kunnen gericht worden aan: Patronale Life NV, klachtenbeheer, Bischoffsheimlaan 33 te 1000 Brussel (email: klachten@patronale-life.be)

Indien de verzekeringnemer vervolgens geen adequate oplossing heeft gekregen, kan hij zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel (e-mail: info@ombudsman.as).

Patronale Life NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33, ingeschreven bij de KBO onder nummer 0415.120.705 RPR Brussel en toegelaten door de Nationale Bank van België onder code 9081 voor de takken 21, 23 en 26.

Onder toezicht van :
De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Algemene directie Economische Inspectie, Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel, www.economie.fgov.be.
De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be