Tijdelijke actie op onze Tak 21 producten 01/31/2023

Vanaf 01/02/2023 biedt Patronale Life een tijdelijke verhoging van de rentevoeten aan voor haar producten Safe21/Fructisafe/Starfix in Tak 21.

De rentevoet wordt vanaf 01/02/2023 tijdelijk verhoogd tot 2,00% (i.p.v 1,50%), zodat elke nieuwe klant die vóór de uiterste datum een spaarverzekering afsluit van deze rentevoet kan genieten.

Deze producten bieden een vaste interestvoet gedurende 8 jaar, en een eventuele winstdeelname (jaarlijks aanpasbaar en afhankelijk van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar).

Voorwaarden:

  • Geldig voor nieuwe zaken, omzettingen en bijstortingen, waarvan de aanvragen ingediend worden via PolApp of systeem eigen aan distributienetwerk.
  • Geldig van 01/02/2023 tot en met 31/03/2023.
  • Dossiers die laattijdig worden ingediend komen niet in aanmerking.
  • De gelden moeten op de rekening van Patronale Life ontvangen zijn ten laatste op 31/03/2023.
  • Dee maatschappij behoudt zich het recht voor de actie op elk moment vroegtijdig stop te zetten of te verlengen.
  • Klassieke afkoopstructuur afhankelijk van looptijd.

 

Meer informatie over onze Tak 21 producten vindt u hier : Tak 21 | Patronale Life – Levensverzekeringen en hypotheken op maat (patronale-life.be)