Fusie Patronale Life – Patronale Group 06/30/2023

Op 06 juni 2023 is Patronale Life NV geruisloos gefusioneerd met haar moedervennootschap Patronale Group NV (ondernemingsnummer 0415.120.705) en op diezelfde datum werd de naam van Patronale Group NV gewijzigd naar Patronale Life NV.

Wat betekent deze fusie voor de bestaande verzekeringscontracten?

Door de fusie zijn alle rechten en plichten van Patronale Life NV overgegaan op haar moedervennootschap. Daaronder vallen eveneens alle bestaande verzekeringsovereenkomsten. Concreet betekent dit dat de verzekeraar van uw verzekeringsovereenkomst sedert 06 juni 2023 volgende vennootschap is: Patronale Life NV met maatschappelijke zetel te Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0415.120.705, toegelaten als verzekeringsonderneming onder code 9081 onder toezicht van de Nationale Bank van België.

Verder wijzigt er niets aan de bestaande contractuele relaties: alle rechten en plichten blijven zowel voor ons als verzekeraar, als voor de verzekeringnemers, ongewijzigd.

Ook de contactpersonen, telefoonnummers en e-mailadressen blijven identiek. Wij zijn blijvend bereikbaar via e-mail naar life@patronale-life.be of telefonisch via het nummer +32 2 511 60 06.