Charter betalingsuitstel ondernemingskrediet 04/01/2020

Betalingsuitstel van ondernemingskrediet: 4 principes op een rij

 
Wie financieel getroffen is door de coronacrisis kan bij de bank een betalingsuitstel aanvragen van zijn of haar ondernemingskrediet. Wij lijsten hier alle details op over dit betalingsuitstel.
 

1) Wat?

 
Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet in het kader van de coronacrisis houdt in dat de onderneming / organisatie gedurende maximaal 6 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven wel verschuldigd. 
Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Met andere woorden: de kredietnemer zal maximaal 6 maanden langer zijn / haar krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien. 
 
Er worden geen dossier- of administratieve kosten aangerekend voor het opnemen van een betalingsuitstel.
 
Voor nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden werd samen met de overheid een garantieregeling uitgewerkt. 
 

2) Wie?

 
Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:
 
1. De onderneming / organisatie heeft betalingsproblemen door de coronacrisis:
  • de omzet of activiteit is of zal gedaald/dalen; 
  • er  wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
  • de overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming.
2.   De onderneming / organisatie is vast gevestigd in België. 
3. De onderneming / organisatie had geen achterstal op zijn lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op zijn lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020.  
4. De onderneming / organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.
 
Openbare overheden kunnen geen betalingsuitstel aanvragen.
 

3) Welke kredieten?

 
Een betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor één van de volgende ondernemingskredieten:
 
  • kredieten met een vast aflossingsplan
  • kaskredieten 
  • vaste voorschotten 
 
Leasing en factoring maken geen deel uit van de overeenkomst die werd afgesloten. Een onderneming / organisatie kan uiteraard altijd op bilaterale basis met haar leasing- of factoringmaatschappij contact opnemen om na te gaan op welke manier een oplossing kan worden geboden. 
 

4) Wanneer?

 
  • Aanvragen tot betalingsuitstel die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, lopen maximaal 6 maanden tot 31 oktober 2020
  • Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum uiterlijk 31 oktober 2020.
  • Betalingsuitstel kan enkel verkregen worden voor nog toekomstige maandaflossingen. 
  • Aanvragen die ingediend werden voor de publicatie van dit charter zullen geëvalueerd worden volgens de criteria van het charter. Indien nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer.

U kunt ons hiervoor bereiken op ons gewoonlijk mailadres: hypo@patronale-life.be

Let op:
Dit uitstel van betaling gaat in voege vanaf 01/05/2020 en is dus enkel mogelijk voor de aflossingen en intresten vanaf de datum in kwestie.